Tarieven rolrecht

De tarieven rolrecht vanaf 1 juni 2015:

Gerecht Waarde vordering Rolrecht
Vredegerecht en politierechtbank Tot 2.500 euro of niet in geld waardeerbare vordering 40 euro
Boven 2.500 euro 80 euro
Rechtbank van eerste aanleg (exclusief familierechtbank) en rechtbank van koophandel Tot 25.000 euro of niet in geld waardeerbare vordering 100 euro
Van 25.000,01 euro tot 250.000 euro 200 euro
Van 250.000,01 euro tot 500.000 euro 300 euro
Boven 500.000 euro 500 euro
Hof van beroep Tot 25.000 euro of niet in geld waardeerbare vordering 210 euro
Van 25.000,01 euro tot 250.000 euro 400 euro
Van 250.000,01 euro tot 500.000 euro 600 euro
Boven 500.000 euro 800 euro
Hof van Cassatie Tot 25.000 euro of niet in geld waardeerbare vordering 375 euro
Van 25.000,01 euro tot 250.000 euro 500 euro
Van 250.000,01 euro tot 500.000 euro 800 euro
Boven 500.000 euro 1.200 euro

Voor geschillen die onder de bevoegdheid van de arbeidsgerechten vallen en voor fiscale geschillen geldt er een bijzondere regeling:

Gerecht Waarde vordering Rolrecht
Arbeidsrechtbank en fiscale geschillen Niet hoger dan 250.000 euro Vrijgesteld
Van 250.000,01 euro tot 500.000 euro 300 euro
Boven 500.000 euro 500 euro
Arbeidshof en fiscale geschillen in beroep Niet hoger dan 250.000 euro Vrijgesteld
Van 250.000,01 euro tot 500.000 euro 600 euro
Boven 500.000 euro 800 euro
Hof van cassatie voor voorzieningen tegen beslissingen van arbeidsgerechten of beslissingen in fiscale zaken Niet hoger dan 250.000 euro Vrijgesteld
Van 250.000,01 euro tot 500.000 euro 800 euro
Boven 500.000 euro 1.200 euro

Voor zaken die voor het Hof van Cassatie komen geldt de waarde van de vordering in hoger beroep.

Bijzondere regeling voor de familierechtbank

Voor die zaken geldt er een vast rolrecht. 100 euro voor elke zaak die in de familierechtbank op de rol wordt ingeschreven. Ongeacht of het gaat om de algemene rol, de rol van de verzoekschriften of de rol van de vorderingen in kort geding. Het rolrecht bedraagt ook 100 euro als de familierechtbank optreedt in hoger beroep tegen vonnissen van de vrederechter in familiale aangelegenheden.

Het rolrecht bedraagt 100 euro ongeacht de waarde van de vordering en ongeacht het aantal eisende partijen.

Bij zaken die worden geacht spoedeisend te zijn geldt het principe van de voortdurende aanhangigheid. Die zaken blijven ingeschreven op de rol van de familierechtbank. Zij kunnen – als er nieuwe elementen zijn – opnieuw voor de rechtbank gebracht worden bij conclusie of bij een schriftelijk verzoek. Bij dergelijke zaken geldt er eenmalig een vast rolrecht van 100 euro. Dat wordt bij de inleiding van de eerste vordering geïnd. Er moet geen nieuw rolrecht betaald worden als nadien conclusies of schriftelijke verzoeken worden neergelegd.

Bij hoger beroep tegen een vonnis van de familierechtbank wordt een rolrecht van 210 euro geheven. Gaat men in cassatie tegen in hoger beroep gewezen arresten of in hoger beroep gewezen vonnissen van de familierechtbank dan geldt er een rolrecht van 375 euro.

Regeling beslagrechter en vrederechter

Betwistingen over de vermeerdering van de niet voor beslag of overdracht vatbare bedragen voor een kind ten laste zijn niet onderworpen aan rolrecht.

Inwerkingtreding

De wet van 28 april 2015 en het KB van 12 mei 2015 treden beide in werking op 1 juni 2015.