Rolrecht

Het verschuldigde rolrecht wordt bepaald door de waarde van de vordering enerzijds en de bevoegde rechtbank anderzijds. Om de waarde van een vordering te bepalen wordt verwezen naar de pro-fisco verklaring.

Het verschuldigde rolrecht wordt bepaald door de waarde van de vordering enerzijds en de bevoegde rechtbank anderzijds. Om de waarde van een vordering te bepalen wordt verwezen naar de pro-fisco verklaring.

Geen recht wordt geïnd bij de zaken voor de arbeidsgerechten en voor fiscale geschillen, behalve indien de waarde van de vordering hoger is dan 250.000 euro.

Bekijk de tarieven